Ingatlan – igény szerződés

 

A fenti adatlap kitöltőjeként tudomásul veszem, hogy amennyiben az általam megadott vagy azokkal megközelítőleg megegyező paramétereknek megfelelő ingatlant kutat fel és az ingatlan megvásárlására vonatkozó vételi lehetőséget jelez számomra az ingatlanközvetítő (Mátrai Ingatlan Bt.), és amennyiben ezen ingatlanra az adatok megküldésének napját követő 36 hónapon belül adásvételi szerződést, előszerződést vagy egyéb ingatlan-átruházási jogcím alapján megállapodást, szerződést, előszerződést (a továbbiakban: szerződés) kötök, úgy az ingatlanközvetítő részére megbízási sikerdíjat vagyok köteles fizetni, amelynek mértéke az ingatlan meghirdetett vételárának bruttó 3%-a. A megbízási sikerdíjat az ingatlanközvetítő erre vonatkozó írásbeli felszólításának kézhezvételét követő 8 naptári napon belül vagyok köteles megfizetni.

Tudomásul veszem továbbá, hogy a fenti fizetési kötelezettségem akkor is beáll, amennyiben az ingatlanra vonatkozóan hozzátartozóm vagy a tulajdonomban vagy érdekeltségi körömben álló jogi személy vagy egyéb szervezet köt szerződést a képi dokumentumok részemre történő megküldésének napját követő 36 hónapon belül.

Tudomásul veszem, hogy a jelen Ingatlan-igény szerződés az ingatlanközvetítő és köztem határozatlan időtartamra jön létre, azzal, hogy az Ingatlan – igény szerződést 18 hónapon belül nem mondhatom fel rendes felmondással, ezen időtartamon túlmenően a felmondási idő 60 nap.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az ingatlanközvetítőtől függetlenül találok egy számomra megfelelő ingatlant és arra vonatkozóan adásvételi szerződést kötök, úgy ezen tényt köteles vagyok az adásvételi szerződés megkötését követő 5 napon belül e-mail útján az ingatlanközvetítővel közölni, amely közlésem napján a jelen Ingatlan – igény szerződés megszűnik.

Tudomásul veszem, hogy az ingatlanközvetítő által részemre megküldött, az ingatlanra vonatkozó képi dokumentációt, tényt és adatot harmadik személy részére nem adom át, azt hozzáférhetővé nem teszem. Ezen kötelezettségek időbeli korlát nélkül terhelnek. 

Kijelentem, hogy a fentieket megértettem, tudomásul vettem és felelősséget vállalok azok betartásáért, valamint az általam megadott adatok valóságáért.

Tudomásul veszem, hogy a jelen Ingatlan – igény szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Az elküld gomb megnyomásával köztem és az ingatlanközvetítő között (Mátrai Ingatlan Bt.) az „INGATLAN – IGÉNY SZERZŐDÉS” létrejön.