Az ingatlanokat érintő jogügyletek és lebonyolításuk kiemelt területét képezik az ügyvédi munkának.

Amennyiben Ügyvédi Irodámat bízza meg az ingatlan adásvétel során, úgy sem kiszállási díjjal, sem utazási költségtérítéssel nem kell számolnia, mivel a Mátrában otthon vagyunk.
Mindemellett, ha megfelelő, teljeskörű szolgáltatást nyújtó ügyvédet keres az ingatlan adásvétel lebonyolításához, akkor nem csupán a szerződés megírására, aláírására és ellenjegyzésére számíthat, hanem az ingatlan adásvétel ügyvédi díja tartalmazza majd a szerződés elkészítésén túl a teljes ingatlan adásvételi eljárás során a hivatalos szervek előtti képviseletet (pl. a földhivatali eljárásban).
Egy lelkiismeretes, közel 25 éves ügyvédi praxissal rendelkező ügyvéd segíti Önt az ügyintézésben.

Ügyvédi Irodám az ingatlanokkal kapcsolatban nemcsak azok adásvétele, hanem bérbeadása/bérbe vétele esetén is segítséget nyújt Önnek, és elkészti az ehhez szükséges szerződéseket.

Ingatlan adásvétel esetén általában a vevő gondoskodik az ügyvédről, és az eljáró ügyvéd díját is a vevő szokta fizetni. Természetesen a szerződést kötő felek az ügyvédi költségek közös viselésében is megállapodhatnak.

Vegye fel a kapcsolatot velem!

Elérhetőségek:
Dr. Szüts Ágnes Ügyvédi iroda
Telefon: +36 20 980 4946
mail: ugyved@matraiingatlan.hu

  Ügyvédi képviselet az ingatlan adásvétel során

  A Dr. Szüts Ágnes Ügyvédi Iroda által kínált teljeskörű ingatlan adásvételhez kapcsolódó ügyintézés tartalmazza az alábbi szolgáltatásokat:

  Adásvételi szerződés megkötése akár 1 munkanapon belül
  • Teljes körű tájékoztatás az ingatlan ügylettel kapcsolatban
  • Szükség szerint egyeztetés a Felek között
  • Szerződéskötés teljes lebonyolítása és képviselet az illetékes földhivatal és a NAV előtti eljárásban

  Az ingatlan adásvétel költségei

  • A tulajdoni lap egyszeri lekérésének a díja 3.600,-Ft, amelyre azért van szükség, hogy a vevő és ügyvédje meggyőződjenek arról, hogy az eladó valóban jogosult az ingatlan értékesítésére
  • Földhivatali szolgáltatási díj 6.600,-Ft/ingatlan, amely a földhivatali eljárás díja
  • Illeték: NAV által az ingatlan megvásárlását követően, az ingatlan értékét figyelembe véve kerül meghatározásra a vevő által fizetendő illeték.
  • Ingatlan adásvételhez kapcsolódó ügyvédi munkadíj

  Az ingatlan adásvétel ügyvédi díja

  Ingatlan adásvétel esetén ügyvédi munkadíjat kell fizetnie, amely ügyvédi díja nálunk nem hordoz semmiféle további rejtett költséget.

  Tehermentes ingatlan adásvétel esetén az ügyvédi költség nálunk 1%+ÁFA, de minimum 100.000Ft+ÁFA.

  Amennyiben olyan ingatlan értékesítésére kerülne sor, amely nem tehermentes, úgy ezen ingatlanok esetében a teher jellegétől függően, egyéni megegyezés tárgya az ügyvédi munkadíj összege.

  Mindenképpen fontosnak tartom jelezni, hogy a jelen a honlapon feltüntetett díjak nem minősülnek ajánlattételnek, hanem tájékoztató jellegűek, és az ügyvédi díj minden esetben egyedi megegyezés tárgyát képezi, és kizárólag az Ön konkrét megkeresése alapján adható meg.

  Mit tartalmaz az ügyvédi munkadíj:

  • az adásvételi szerződés elkészítésének és ellenjegyzésének a díját
  • eladók képviselete esetén a szerződésvéleményezés díját (egyedi árajánlat alapján)
  • a szerződő felek képviseletét az ingatlan megszerzésével kapcsolatos eljárásokban
  • az ingatlan teherállapotának ellenőrzését
  • földhivatali eljárásban a felek képviseletét
  • az iratok földhivatali érkeztetését
  • a NAV nyomtatvány kitöltését
  • az ügyfélellenőrzést (JÜB)
  • megállapodás szerint az esetleges szerződésmódosítás díját is, valamint
  • igény esetén az ingatlan tehermentessé tételében történő eljárást, közreműködést (egyedi árajánlat alapján).

  Ügyvédi Iroda egyéb szakterületei

  Cégjog

  Általános jogi tanácsadás a társasági jog területén. Az Iroda napi rendszerességgel lát el jogi tanácsadói tevékenységet a társasági jog valamennyi területén. Az e területhez tartozó feladatok körébe tartoznak különösen, de nem kizárólagosan:

  • a cégalapításhoz és a cégmódosításhoz szükséges valamennyi jogi dokumentum elkészítése, Cégbírósághoz történő benyújtása,
  • működő társaság esetén üzletrész adás-vételi szerződések elkészítése;
  • szindikátusi szerződések tervezetének elkészítése;
  • a társasági jog szempontjából releváns belső szabályzatok (SZMSZ, Igazgatósági, Felügyelő Bizottsági ügyrend, stb.) elkészítése;
  • a jogszabályok által előírt jegyzőkönyvek és más jogi dokumentációk elkészítése;
  • teljeskörű cégbírósági ügyintézés (cégkivonat, cégmásolat kikérése, stb.);
  • esetleges átalakulás esetén szükséges jogi tanácsadás.

  Munkajog

  Az Iroda rendszeresen nyújt jogi tanácsadást az általa képviselt társaságok és természetes személyek részére munkajogi kérdésekben, tevékenysége különösen az alábbiakra terjed ki:

  • vezetői és általános munkaszerződések, valamint az azokhoz kapcsolódó dokumentumok (munkaköri leírás, tájékoztató levél, stb.) elkészítése, véleményezése,
  • kollektív szerződések, belső szabályzatok, munkáltatói utasítások elkészítése és/vagy véleményezése,
  • munkajogi felelősség kérdéskörével kapcsolatos tanácsadás,
  • munkaszerződést módosító okiratok elkészítése, véleményezése,
  • munkaszerződés megszüntetésével kapcsolatos jognyilatkozatok (rendes felmondás, rendkívüli felmondás, közös megegyezés, stb.) elkészítése, véleményezése,
  • munkaügyi jogvitákban történő jogi képviselet ellátása,
  • külföldi munkavállalók belföldi foglalkoztatásának engedélyeztetésével kapcsolatos ügyintézés,
  • a munkajog valamennyi területére kiterjedően konkrét munkajogi kérdésekben jogi szakvélemények adása.

  Ingatlanjog

  Az Iroda tevékenységi körébe tartozik különösen:

  • az ingatlanberuházás, -fejlesztés és -hasznosítás terén nyújtott jogi tanácsadás,
  • az ingatlanokkal kapcsolatos szerződések elkészítése, véleményezése,
  • teljeskörű földhivatali ügyintézés,
  • társasházak alapítása, illetve a társasházi alapító okiratok módosítása,
  • irodaépületek eladás vagy bérbeadás útján történő hasznosításával kapcsolatos jogi tanácsadói tevékenység,
  • az ingatlan megszerzésekor szükséges jogi átvilágítási feladatok elvégzése,
  • az ingatlan adás-vételi szerződés elkészítése, tervezési és vagy építési vállalkozási szerződések elkészítése, bérleti szerződések elkészítése,
  • a már rendelkezésre álló szerződéstervezetek véleményezése.

  Eljárásjogi (peres) gyakorlat

  Az Iroda tevékenysége e körében különösen az alábbiakra terjed ki:

  • gazdasági, polgári jogi és munkajogi ügyekben történő jogi képviselet ellátása,
  • képviselet ellátása magyarországi rendes bíróságok, illetve eseti választott bíróságok előtti eljárásokban,
  • jogi képviselet ellátása ún. nem peres eljárásokban (fizetési meghagyás kibocsátása iránti eljárás, bírósági végrehajtási eljárás, stb.)

  Csőd-, felszámolás és végelszámolási jog

  Az Iroda tevékenysége e körében különösen az alábbiakra terjed ki:

  • közreműködés a hatályos Csődtörvény alapján a megbízóval szerződéses kapcsolatban állók felé a hitelezői igényeinek határidőn belül történő bejelentésében,
  • teljeskörű képviselet ellátása a felszámolási eljárásban,
  • a végelszámolási eljárásokkal kapcsolatos dokumentumok elkészítése, teljeskörű cégbírósági ügyintézés ellátása.

  Végrehajtási jog

  Az Iroda tevékenysége e körében különösen az alábbiakra terjed ki:

  • a megbízóval szerződéses kapcsolatban álló harmadik személyek nem fizetése esetén végrehajtási eljárást kezdeményezése, a végrehajtási eljárással kapcsolatos dokumentumok elkészítése,
  • a végrehajtási eljárásban a megbízót teljeskörű képviselete.

  Vegye fel velünk a kapcsolatot és segítünk!